FACULTY MEMBERS

  Mrs. Raheela Sohail
  Dr. Sundas Khan
  Dr. Hira Tariq
  Dr. Samreen Abbas
  Dr. Musavarah Sarwar
  Ms. Ayesha Iftikhar
  Ms. Saddia Irshad
  Ms. Asia Rahim
  Ms. Tayaba Akhtar
  Ms. Beenish Aqeel
  Ms. Sadia Nazir
  Ms. Shaneela Ashraf
  Ms. Mariyam Mushtaq
  Ms. Shiza Tahir
  Ms. Samra Ghous