FACULTY MEMBERS

  Mrs. Zahida Parveen HOD
  Dr.Sadaf Jamil Rana
  Dr.Tariq Mahmood
  Dr.Adnan Saeed
  Dr. Babar Shahzad Khan
  Dr. Waqar Ahmad
  Dr. Robina Ashraf
  Ms.Samia Naeem
  Ms.Rahat Batool
  Ms.Ammarah Sheikh
  Ms. Humaira Latif
  Ms.Huma Malik